Skip to main content

Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialstillverkare. Tillsammans med Heidelberg Materials Precast Abetong har vi nu inlett ett projekt för AI-granskning av ritningar för att minska ledtider för utvecklingsprojekt, minimera riskerna för fel i produktion samt avlasta konstruktörsteamet på rutinuppgifter. Vi är jätteglada att Heidelberg Materials Precast Abetong vill vara med och visa vägen genom att använda AI för att automatisera och effektivisera produktionsprocesserna och hoppas detta kan leda till ökad konkurrenskraft för tillverkning av betongelement.